Frequently Asked Questions

Vì sao Laban Toolbox lại đòi quyền gởi tin nhắn?

Laban Toolbox hỗ trợ cơ chế tìm lại điện thoại khi thất lạc. Khi bạn gởi 1 tin nhắn điều khiển thiết bị thì Laban Toolbox sẽ gởi 1 tin nhăn ngược lại để thông báo cho bạn biết là đã thực thi lệnh điều khiển đó trên điện thoại thất lạc.

Ví dụ: khi bạn gởi lệnh điều khiển LBSLocate, thông tin định vị của thiết bị thất lạc sẽ được gởi cho bạn bằng tin nhắn SMS.

Vì sao Laban Toolbox lại đòi quyền gọi điện thoại?

Laban Toolbox cần quyền gọi điện thoại để giúp bạn có thể gọi lại một số bất kỳ trong danh sách cuộc gọi/tin nhắn của số lạ, giúp cho bạn không mất công mở ứng dụng gọi điện mặc định của điện thoại.

FAQ

Vì sao Laban Toolbox lại đòi quyền truy cập internet?

Laban Toolbox cần có quyền truy cập internet để có thể cập nhật cở sở dữ liệu về ứng dụng có khả năng ẩn chứa mã độc (malwares). Cơ sở dữ liệu này giúp bạn có thể quét hoặc tự động phát hiện ra những ứng dụng xấu khi được cài vào máy.

Đánh dấu/báo cáo tin nhắn là tin rác có ý nghĩa gì?

Laban Toolbox hỗ trợ bạn cơ chế tự động chặn một số tin nhắn rác, tin quảng cáo hay nhà đất. Khi bạn đánh dấu 1 tin nhắn là tin rác sẽ giúp chúng tôi có nhiều thông tin hơn trong việc phân tích và chặn tin nhắn rác giúp bạn.

Sao tôi chặn tin nhắn/cuộc gọi vẫn có notification và âm thanh báo chặn?

Laban Toolbox không tự động chặn tin nhắn/cuộc gọi một cách im lìm nhằm tránh những trường hợp người dùng vô tình chặn một số tin nhắn/cuộc gọi không mong muốn. Laban Toolbox hỗ trợ người dùng thiết lập chế độ chặn im lìm không có âm thanh báo chặn như sau:

  • Vào mục thiết lập (settings) của Laban Toolbox
  • Bỏ dấu check trong mục “Âm thanh báo chặn”