How-to guides

Laban Toolbar

Hướng dẫn cách sử dụng

  • Xem danh sách chặn
  • Chặn đầu số và số điện thoại
  • Chặn tin nhắn chứa từ khóa
  • Chặn số ngoài danh bạ
  • Chỉ chặn cuộc gọi & nhiều thủ thuật khác
Tải về toàn bộ